Från Enköpings Parker.

Munksundskällan.


Kanalen.

Afzeliiplan.

Fridegårdsparken.


Gustav Adolfs plan.


Drömparken.


Fisktorget.


Kanalen.